Over SamenTuin Boxmeer

"

In de zomer van 2021 ontstond het idee om in Boxmeer een ontmoetingstuin te realiseren. Om mens en natuur samen te laten komen. Tien betrokken burgers uit Boxmeer werkten het idee verder uit. Wat is dan het doel van zo’n tuin? Waar past een tuin en hoe gaan we het noemen? Een missie en een visie werd uitgedacht, contacten gelegd en schetsen gemaakt.

Het enthousiasme van deze initiatiefgroep werkte zo aanstekelijk dat steeds meer mensen zich aansloten bij het plan. Allemaal betrokken burgers die een bijdrage willen leveren aan hun leefomgeving.

Organisatie

Eind 2022 is Stichting SamenTuin Boxmeer opgericht. In 2023 start de aanleg van de tuin. 

Brigitte Spiekman

Voorzitter

“Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Daar leef ik naar. Door mij in te zetten, lever ik een bijdrage aan een plek waar mens en natuur kunnen groeien. Alle kleine beetjes helpen”.

Marisa Nijkamp

Secretaris

“Fysiek lukt het mij niet om in de tuin te werken, maar in het bestuur draag ik mijn steentje bij aan dit ontzettend mooie, leuke en mensvriendelijke initiatief.”.

Anton Baarslag

Penningmeester

“Ik geloof erin dat wie goed doet, goed ontmoet. In de SamenTuin ontmoet je mensen in een groene positieve omgeving. Ik gun dat iedereen en zet mij daar graag voor in.”.

Anjo Verhoeven

Algemeen bestuurslid

“Als ontwerper van de openbare ruimte hou ik van een groene leefomgeving. Een groene plek waar mens en natuur elkaar inspireren, voorzie ik graag van mijn kennis en kunde.”

Tjeerd Heijs

Algemeen bestuurslid

“Ik hou van Boxmeer. En ik hou van groen. Ik werk graag met mijn handen. Ik geef graag iets terug aan de gemeenschap. De SamenTuin geeft mij plezier en voldoening”.

De mensen achter de SamenTuin

Het bestuur onderhoudt de contacten met bijvoorbeeld de gemeente, bedrijfsleven en omwonenden. Naast het bestuur zijn er een aantal mensen die vanaf het prille idee meedenken over de invulling van de SamenTuin. Deze groep mensen geeft advies aan het bestuur en houdt ze scherp. Daarnaast zijn er vele vrijwillige medewerkers. Zij zetten zich belangeloos in om bijvoorbeeld de tuin aan te leggen, te onderhouden en activiteiten te organiseren. Elke inzet, hoe klein of groot, wordt gewaardeerd! 

Waar staan we voor?

De SamenTuin is een groene omgeving. Het verbindt de mensen met de natuur. Door de SamenTuin kunnen mensen zich ontwikkelen en ontstaat er een gezonde leefomgeving.

Wij vinden dat ieder mens ertoe doet. Ook vinden we dat ieder mens onderdeel is van de aarde als geheel. Door de verbinding tussen mensen onderling en met de natuur ontstaan inzichten, betrokkenheid, betekenis en zorg voor alles wat leeft.

Onze kernwaarden:

Verbinding

SamenTuin is een groene omgeving waar de verbinding tussen mens en natuur plaatsvindt. En tussen mensen onderling.

Duurzaamheid

In de SamenTuin werken mensen samen aan een duurzame, toekomstbestendige aarde. Een inspiratieplek voor groene duurzaamheid.

Gelijkwaardigheid

SamenTuin is een inclusieve plek waar mensen met diverse achtergronden, fysieke en mentale gezondheid elkaar ontmoeten.

Zingeving

Positieve gezondheid staat centraal met aandacht voor gezonde voeding, zingeving en mentaal welbevinden.

Plezier

In de SamenTuin wordt hard gewerkt, maar ook veel plezier gemaakt. Je kan er ontspannen en tot rust komen. Ontmoeten is ook ontspannen.